ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zasedání zastupitelstva obce dne 10.5.2013

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 10.5.2013   Účast : Běhounek,Vašíček J.,Vašíčková I.,Miller J.,Vašíček A. Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva. Program : 1....

Zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2013

Z á p i s   ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 3.5.2013     Účast : Běhounek,Vašíček J.,Miller ml.,Vašíček A. Bylo přítomno 4 členové obecního zastupitelstva.   Program : 1....