VODOVOD

1. fáze - Vodovodní přivaděč do obce - realizace

V první fázi se realizuje vodovodní přivaděč do obce, kde bude zřízeno odběrné místo a zřízeny přípojky pro nemovitosti okolo trasy přivaděče dle výkresu: C3.4_KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES.pdf (409,5 kB)   Nákres vodoměrné šachty dle požadavků VaK HB: šachta vak hb-01.pdf (176,6...

2. fáze - rozvod po obci - v projektové přípravě

Předpokládaná realizace v letech 2023/2024   Situační nákres 2. fáze: Situace.pdf (607986)