Odpady

Svoz objemného odpadu 4.5.

Dne 30.4. bude v parčíku přistaven velkoobjemový kontejner . Ukládat odpad bude možné až do 4.5., kdy bude kontejner odvezen.  

Skončil sběr pneumatik ve sběrném dvoře

Skončil sběr pneumatik ve sběrném dvoře
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně...