Odpady

Jarní svoz velkoobjemného odpadu 17.-20.5

Dne 17.5. bude na náves přistaven kontejner na VO. Ukládat odpad můžete do pondělí 20.5., kdy bude odvezen. Nebezpečný a elektro odpad ukládejte, prosím mezi 17.5. a 20.5. do prostoru sběrného dvora odvezen bude 21.5.

Zákaz odkládání pneumatik ve sběrném dvoře

Zákaz odkládání pneumatik ve sběrném dvoře
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně...

Podzimní svoz objemného odpadu 14.-17.10.2022

Dne 14.10.2022 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner . Ukládat odpad bude možné až do 17.10., kdy bude kontejner odvezen.