Odpady

Zákaz odkládání pneumatik ve sběrném dvoře

Zákaz odkládání pneumatik ve sběrném dvoře
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně...

Podzimní svoz objemného odpadu 22.10.2021

Dne 22.10.2021 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner . Ukládat odpad bude možné až do 25.10., kdy bude kontejner odvezen.