Jarní svoz velkoobjemného odpadu 17.-20.5

Dne 17.5. bude na náves přistaven kontejner na VO. Ukládat odpad můžete do pondělí 20.5., kdy bude odvezen. Nebezpečný a elektro odpad ukládejte, prosím mezi 17.5. a 20.5. do prostoru sběrného dvora odvezen bude 21.5.