SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA

starosta :          Jaroslav Miller ml.

místostarosta :  Ladislav Běhounek

člen :                Aleš Vašíček

člen :                Jaroslav Miller st.

člen :                Ivana Vašíčková

člen :                Jiří Polák

člen :                Jitka Dinušová