SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA

starosta :          Petr Hušek

místostarosta :  Jaroslav Miller ml.

člen :                Aleš Vašíček

člen :                Ivana Vašíčková

člen :                Petr Dinuš

člen :                Jitka Dinušová

člen :                Ladislav Běhounek