Poplatky za odpady a psy

 
Poplatky lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo bezhotovostně převodem na účet obce a to nejpozději do 30.9. daného roku.
 
Poplatek za odpady činí 450Kč na osobu u trvale hlášených obyvatel, nebo 450Kč na nemovitost(rekreační, či bez trvale hlášeného obyvatele)
a 50Kč za psa.
 
Číslo účtu obce pro bezhotovostní platbu za odpady je: 1141647339/0800
 
Variabilní symbol tvoří rok, číslo popisné, počet obyvatel a počet psů. Například pro rok 2022, č.p. 1, 4 obyvatele a 1 psa vypadá takto: 2022010401.
Dodržte prosím formát variabilního symbolu a do poznámky pro příjemce napište odpady a číslo popisné pro lepší identifikaci platby.