Svoz objemného odpadu 4.5.

Dne 30.4. bude v parčíku přistaven velkoobjemový kontejner . Ukládat odpad bude možné až do 4.5., kdy bude kontejner odvezen.