1. fáze - Vodovodní přivaděč do obce - realizace

V první fázi se realizuje vodovodní přivaděč do obce, kde bude zřízeno odběrné místo a zřízeny přípojky pro nemovitosti okolo trasy přivaděče dle výkresu:

C3.4_KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES.pdf (409,5 kB)

 

Nákres vodoměrné šachty dle požadavků VaK HB:

šachta vak hb-01.pdf (176,6 kB)