ÚŘEDNÍ DESKA

MZH Závěrečný učet za rok 2017

SKM_C25818062510570 (1).pdf (1 MB)

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MŽH na roky 2018-2022

Střednědob. výhl. r. MŽH.xlsx (12,6 kB)

Návrh rozpočtu MŽH 2018

Návrh rozpoč. MŽH 2018.xlsx (13,1 kB)

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Biskupice

  Jaroslav Miller   O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny        Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.října 2017 v obci Biskupice    V souladu s ustanovením § 15 odst.1 a 2  zákona č. 247/1995...

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2016

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2016.pdf (4,7 MB)

Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2016

Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2016     Rozpočet obce na rok 2016                                       ...

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obec Biskupice

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Biskupice.pdf (1,5 MB)