Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2018