Závěrečný účet Mikroregion Železné hory za rok 2015