Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.11.2018