Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Biskupice ze dne 19.10.2022