Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 2.11.2018