Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.12.2018