Záměr výměny části pozemku ve vlastnictví obce

O B E C     B I S K U P I C E

538 43 Třemošnice

 

Ičo 15054241

 

 

 

 

 

Obec Biskupice  oznamuje 

 

z á m ě r

 

výměny části  pozemků ve vlastnictví obce parcelní číslo 371/1

      a parcelní číslo 362/1

 

      a

 

      výměny části pozemku pana Drášila parcelní číslo 34/1 tak,

   

      aby pozemky byly vyměněny v poměru 1 : 1

 

 

 

 

 

 

       Dokumentace o úpravě společné hranice je k nahlédnutí na Obecním úřadě Biskupice.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Biskupicích 27.2.2017                                                               ……………………….

                                                                                                               Jaroslav Miller

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno :     27.2.2017 i elektronicky                              

 

Sejmuto    :    14.3.2017