Veřejné zasedání OZ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

obecního zastupitelstva

v BISKUPICÍCH

 

se koná v sobotu 18.4.2015 ve 20.00 h

 

 

PROGRAM: - výběrové řízení na

územní plán obce

 

 

 

 

starosta obce Biskupice