Rozpočet obce na rok 2016

 

O B E C     B I S K U P I C E

538 43 Třemošnice

ičo 15054241

 

 

Návrh rozpočtu obce Biskupice pro rok 2016

           -------------------------------------------------------------------------------

 

P ř í j m y  2016

 

 

       1111

Daň ze závislé činnosti                                

                                             135.000,-

       1112

Daň z př.FO samostatné výd.činnosti

                                               

                                                 6.000,-

       1113

Daň z př.FO z kapit.výn.

                                               17.000,-

       1121

       1351

Daň z příjmu práv.osob

Odvod z loterií

                                             155.000,-

                                                 2.500,-  

       1211

Daň z přidané hodnoty

                                             308.000,- 

       1340

Popl.za likvid.kom.odpadů

                                               25.000,-

       1341

Poplatek ze psů  

                                                 1.100,-

       1511

Daň z nemovitostí

                                             230.000,-

       4112

Neinv.dotace ze SR

                                               54.999,-

       2131

37252324

Příjmy z pron.pozemků

Příjmy za třídění odpadů

                                               17.000,-

                                                 9.500,-

63102141

Příjmy z úroků

                                                    250,-

 

 

Příjmy celkem

 

                                             961.349,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :    

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne :

 

 

 

Výdaje  2016

 

 

 

   1031 

Pěstební činnost 

                                                20.000,-

   2212

   2219

Silnice

Výstavba chodníků

                                                  3.000,-

                                                50.000,-

   3326

Oprava harmonia,kaplička

                                                40.000,-

   3399

Ost.záležit.kultury

                                                  3.000,-

   3429

   3111

   5512

   5212 

Příspěvek na zájm.činnost

Příspěvek MŠ Ronov n.D.

Příspěvek na PO

CO,ochrana obyvatelstva

                                                10.000,-

                                                  3.000,-

                                                  5.000,-

                                                  5.000,-

   3631

Veřejné osvětlení,el.energie

                                                31.000,-

   3722

Sběr a svoz kom.odpadů

                                                50.000,-

   3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

                                                48.000,-

   6112

Zastupitelstvo obce

                                                60.000,-

   6171

Činnost místní správy

                                              311.500,-

   6310

Bankovní poplatky

                                                  6.000,-

 

 

Výdaje celkem

 

                                              645.500,-

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :   

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne :