Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Biskupice, které se bude konat dne 17. 8. 2018 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program zasedání:

1.      Zahájení, schválení navrženého programu

2.      Záměr – prodej nemovitosti – viz úřední deska obce

3.      Zřízení vodovodu

4.      Různé

5.      Diskuze

6.      Závěr

 

V Biskupicích dne 6. 8. 2018

Jaroslav Miller

starosta obce Biskupice