Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 26.11.2018 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

 

 

Program zasedání:

 

1.Směna pozemku pro výstavbu chodníku.

2.Schválení kroniky

3.Úklid a péče o veřejné plochy

4.Kulturní činnost v obci

5.Různé

6.Diskuse

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 11. 2018

………………………………………….

Petr Hušek

starosta obce