Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva 2.11.2018

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce

Zveme Vás na ustavující schůzi zastupitelstva obce Biskupice, které se bude konat dne 2. 11. 2018 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program zasedání:

1.      Zahájení, schválení navrženého programu

2.      Volba ověřovatele a zapisovatele

3.      Volba členů zastupitelstva obce

4.      Různé

5.      Diskuze

6.      Závěr

 

 

V Biskupicích dne 26. 10. 2018

Jaroslav Miller

starosta obce Biskupice