Oznámení o době a místě konání voleb do zastuiptelstva Pard. kraje