Návrh rozpočtu obce Biskupice pro rok 2017

O b e c   B i s k u p i c e

538 43 Třemošnice

ičo 15054241

 

 

Návrh rozpočtu obce Biskupice pro rok 2017

           -------------------------------------------------------------------------------

 

P ř í j m y  2017

 

 

       1111

Daň ze závislé činnosti                                

                                             145.000,-

       1112

Daň z př.FO samostatné výd.činnosti

                                               

                                                 5.500,-

       1113

Daň z př.FO z kapit.výn.

                                               18.000,-

       1121

       1351

Daň z příjmu práv.osob

Odvod z loterií

                                             180.000,-

                                                 2.500,-  

       1211

Daň z přidané hodnoty

                                             330.000,- 

       1340

Popl.za likvid.kom.odpadů

                                               25.000,-

       1341

Poplatek ze psů  

                                                 1.100,-

       1511

Daň z nemovitostí

                                             210.000,-

       4112

Neinv.dotace ze SR

                                               57.800,-

       2131

37252324

Příjmy z pron.pozemků

Příjmy za třídění odpadů

                                               18.000,-

                                                 9.300,-

63102141

Příjmy z úroků

                                                    700,-

 

 

Příjmy celkem

 

                                           1.002.900,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :    7.12.2016

 

Sejmuto :    

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne :

 

 

 

Výdaje  2017

 

 

 

   1031

   2212   

Pěstební činnost

Silnice 

                                                15.000,-

                                                  3.000,-

   3723

Sběr a svoz ost.odpadů

                                                35.000,-

   3399

Ost.záležit.kultury

                                                  5.000,-

   3429

   3111

   5512

   5212 

Příspěvek na zájm.činnost

Příspěvek MŠ Ronov n.D.

Příspěvek na PO

CO,ochrana obyvatelstva

                                                15.000,-

                                                  3.000,-

                                                  5.000,-

                                                  5.000,-

   3631

Veřejné osvětlení,el.energie

                                                15.000,-

   3722

Sběr a svoz kom.odpadů

                                                20.000,-

   3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

                                              276.000,-

   6112

Zastupitelstvo obce

                                                55.000,-

   6171

Činnost místní správy

                                              300.000,-

   6310

Bankovní poplatky

                                                  6.000,-

 

 

Výdaje celkem

 

                                              758.000,-

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :      7.12.2016

 

Sejmuto :   

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne :