Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č.1