Dotazník na veřejný vodovod

Tento dotazník každý obdrží do své poštovní schránky.

 

Obec Biskupice

Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, okres Chrudim

IČO: 15054241

Zřízení vodovodu v obci Biskupice

Obec Biskupice si Vás dovoluje požádat o zodpovězení níže položené otázky. Vaši odpověď prosím odevzdejte na obecní úřad nejpozději do 6. 10. 2018. Pokud Vaši odpověď neobdržíme, bude Váš hlas počítán jako odpověď „NE“.

Já níže podepsaný/á souhlasím se zřízením vodovodu v obci Biskupice, IČO: 15054241, a zároveň se tímto zavazuji k odběru vody ze zřízeného vodovodu. Předběžná cena vodovodní přípojky pro nemovitost může činit cca 13000Kč. Cena nezahrnuje výkopové práce a připojení k domovnímu rozvodu vody.

Vhodnou variantu zakroužkujte

ANO                                                           NE

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….

 

Dne …………………………..                                                                                                                    ……………………………………………

                                                                                                                                                               Vlastnoruční podpis