Velkoobjemný a nebezpečný odpad 17.5.2024

17.04.2024 11:35

Dne 17.05.2024 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner . Ukládat odpad bude možné až do 20.05.2024, kdy bude kontejner odvezen.

Zároveň a pouze v tomto termínu můžete do sběrného dvora ukládat nebezpečný a elektroodpad, který bude následně odvezen.

 

Zpět