Rozpočet obce 2012

26.01.2012 06:07

O B E C     B I S K U P I C E

538 43 Třemošnice

 

 

Návrh rozpočtu obce Biskupice pro rok 2012

           -------------------------------------------------------------------------------

 

P ř í j m y

 

 

       1111

Daň ze závislé činnosti                                

                                               75.000,-

       1112

Daň z př.FO samostatné výd.činnosti

                                               

                                                2.000,-

       1113

Daň z př.FO z kapit.výn.

                                                8.000,-

       1121

Daň z příjmu práv.osob

                                               85.000,-

       1211

Daň z přidané hodnoty

                                             200.000,- 

       1337

Popl.za likvid.kom.odpadů

                                               12.000,-

       1341

Poplatek ze psů  

                                                1.400,-

       1511

Daň z nemovitostí

                                             210.000,-

       4112

Neinv.dotace ze SR

                                               60.000,-

       2131

Příjmy z pron.pozemků

                                               35.000,-

63102141

Příjmy z úroků

                                                 2.000,-

 

 

Příjmy celkem

 

                                             690.400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 14.12.2011

 

Sejmuto :   30.12.2011

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne 31.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

 

 

   1031 

Pěstební činnost 

                                                20.000,-

   2212

Silnice

                                                  5.000,-

   3113

Zákl.školy

                                                30.000,-

   3399

Ost.záležit.kultury

                                                  6.000,-

   3429

Poskyt.přísp.zájm.činnost

                                                  6.000,-

   3631

Veřejné osvětlení

                                                50.000,-

   3722

Sběr a svoz kom.odpadů

                                                40.000,-

   3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

                                                70.000,-

   6112

Zastupitelstvo obce

                                                50.000,-

   6171

Činnost místní správy

                                              600.000,-

   6310

Bankovní poplatky

                                                  9.000,-

 

 

Výdaje celkem

 

                                              886.000,-

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 14.12.2011

 

Sejmuto :    30.12.2011

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne 31.12.2011

Zpět