Rozpočet 2014

02.02.2014 11:59

 

O B E C     B I S K U P I C E

538 43 Třemošnice

 

 

Návrh rozpočtu obce Biskupice pro rok 2014

           -------------------------------------------------------------------------------

 

P ř í j m y

 

       1111

Daň ze závislé činnosti                                

                                             100.000,-

       1112

Daň z př.FO samostatné výd.činnosti

                                               

                                                 2.500,-

       1113

Daň z př.FO z kapit.výn.

                                               13.000,-

       1121

       1351

Daň z příjmu práv.osob

Odvod z loterií

                                             130.000,-

                                                2.700,-  

       1211

Daň z přidané hodnoty

                                             280.000,- 

       1340

Popl.za likvid.kom.odpadů

                                               25.000,-

       1341

Poplatek ze psů  

                                                 1.200,-

       1511

Daň z nemovitostí

                                             208.000,-

       4112

Neinv.dotace ze SR

                                               54.400,-

       2131

Příjmy z pron.pozemků

                                               18.000,-

63102141

Příjmy z úroků

                                                    600,-

 

 

Příjmy celkem

 

                                             835.400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 12.12.2013

 

Sejmuto :    27.12.2013

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne : 28.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

 

   1031 

Pěstební činnost 

                                                20.000,-

   2212

   2219

Silnice

Výstavba chodníků

                                                  3.000,-

                                              300.000,-

   3113

Zákl.školy

                                                40.000,-

   3399

Ost.záležit.kultury

                                                  4.000,-

   3429

Poskyt.přísp.zájm.činnost

                                                 8.000,-

   3631

Veřejné osvětlení,el.energie

                                                95.000,-

   3722

Sběr a svoz kom.odpadů

                                                50.000,-

   3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

                                                42.000,-

   6112

Zastupitelstvo obce

                                                55.000,-

   6171

Činnost místní správy

                                              295.000,-

   6310

Bankovní poplatky

                                                  7.000,-

 

 

Výdaje celkem

 

                                              919.000,-

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 12.12.2013

 

Sejmuto :    27.12.2013

 

Vyvěšeno i v elektronické podobě.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne : 28.12.2013

Zpět