Občanské sdružení MÉTIS

30.05.2010 11:45

 

Sdružení MÉTIS bylo založeno přáteli a občany obce Biskupice za účelem podpory kulturního a sportovního života v obci.

Cílem sdružení je oživit společenské dění v obci pořádáním pravidelných akcí jako je pálení čarodějnic, velikonoce, dětský den, začátek letních prázdnin, posvícení nebo pouhé opékání buřtů. Tímto se snažíme prohlubovat vzájemné sousedské vztahy starousedlíků a také chalupářů.

Zároveň se občanské sdružení snaží zlepšit život v obci pomocí s údržbou a úklidem společných prostor v obci jako je např. čekárna, kaplička, park nebo hřiště. 

https://osmetis.webnode.cz/

Zpět