Návrh rozpočtu obce Biskupice pro rok 2011

28.02.2011 12:08

   

O B E C     B I S K U P I C E

538 43 Třemošnice

 

 

Návrh rozpočtu obce Biskupice pro rok 2011

           -------------------------------------------------------------------------------

 

P ř í j m y

 

      1111

Daň ze závislé činnosti                                

                                               80.000,-

       1112

Daň z př.FO samostatné výd.činnosti

                                              

                                                3.000,-

       1113

Daň z př.FO z kapit.výn.

                                                7.500,-

       1121

Daň z příjmu práv.osob

                                               90.000,-

       1211

Daň z přidané hodnoty

                                             190.000,- 

       1337

Popl.za likvid.kom.odpadů

                                              12.000,-

       1341

Poplatek ze psů  

                                                1.400,-

       1511

Daň z nemovitostí

                                             240.000,-

       4112

Neinv.dotace ze SR

                                              79.000,-

       2131

Příjmy z pron.pozemků

                                              50.000,-

63102141

Příjmy z úroků

                                                 2.500,-

 

 

Příjmy celkem

 

                                             755.400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 10.12.2010

 

Sejmuto :   26.12.2010

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne 27.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

 

   1031 

Pěstební činnost 

                                                50.000,-

   2212

Silnice

                                                  5.000,-

   3113

Zákl.školy

                                                40.000,-

   3399

Ost.záležit.kultury

                                                10.000,-

   3421

Poskyt.přísp.mládež

                                                  4.000,-

   3631

Veřejné osvětlení

                                                40.000,-

   3722

Sběr a svoz kom.odpadů

                                                30.000,-

   3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

                                                50.000,-

   6112

Zastupitelstvo obce

                                                50.000,-

   6171

Činnost místní správy

                                             400.000,-

   6310

Bankovní poplatky

                                                  5.500,-

 

 

Výdaje celkem

 

                                              684.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 10.12.2010

 

Sejmuto :   26.12.2010

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Biskupice dne 27.12.2010

 

Zpět