Návrh rozpočtu na rok 2010

09.08.2010 00:00

 

Příjmy

 

1111    Daň ze záv.čin. :                                            75 000,-

1112    Daň ze sam.výděl.čin. :                                   5 000,-

1113    Daň z př.kapit.výn. :                                        7 000,-

1121  Daň z př.právnických osob :                         90 000,-

1211 Daň z přidané hodnoty :                              160 000,-

1341 Poplatek ze psů :                                             1 100,-

1511 Daň z nemovitostí :                                     140 000,-

4112 Neinv.přij.trans.ze SR :                                   7 400,-

1012 příjmy z pronájmu pozemků :                       12 000,-

1337 poplatky za ulož.odpadu :                             17 000,-

6310 příjmy z úroků :                                              3 500,-

 

Příjmy celkem                                                      518 000,-

 

                                                                             

Výdaje

 

      1031 pěstební činnost :                                            3 000,-

      2212 silnice :                                                           4 000,-

      3399 ost.zál.kultury, spoz :                                     8 000,-

      3631 veřejné osvětlení :                                        50 000,-

      3722 sběr a svoz komun.odpadů :                         30 000,-

      3745 péče o vzhled a zeleň obce :                         20 000,-

      6112 zastupitelstva obce :                                      55 000,-

      6171 činnost místní správy :                                300 000,-

                opravy na budově OÚ :                                 80 000,-

      6310 služby peněž.ústavu :                                     4 500,-

 

      Výdaje celkem                                                    554 500,-

Zpět